Çerez Politikası

GetirCO E-Ticaret Mağazacılık (Kidy Love) kendisine ait olan “www.kidylove.com” (“Kidy Love”) web sitesinin veya mobil uygulamasının üye ve /veya ziyaretçilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve sair ilgili yasal mevzuat kapsamında haklarını korumaktadır. Bu kapsamda Kidy Love üye ve /veya ziyaretçilerine gelişmiş ürün ve hizmet sunabilmek amacıyla Kidy Love Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Hakkında Aydınlatma Bildirimi’nde (“Aydınlatma Bildirimi”) ( https://kidylove.com/gizlilik-ilkesi ) belirtildiği kapsamda kişisel verilerini işlemekte ve bu çerçevede internet çerezleri kullanmaktadır.

1. Kapsam
İşbu Kidy Love Çerez Politikası (“Çerez Politikası”) Kidy Love ziyaret eden üye ve ziyaretçilere Kidy Love kullanılan internet çerezleri, bunların kullanım amaç, koşulları ve yöntemleri hakkında bilgi vermektedir. Kidy Love Son Kullanıcı Üyelik Sözleşmesi’ni ( https://kidylove.com//uyelik-sozlesmesi ) ve diğer üyelik koşullarını kabul etmek suretiyle Kidy Love üye olan ziyaretçilerimiz Çerez Politikası’nın yanı sıra Kidy Love  Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Hakkında Aydınlatma Bildirimi vasıtasıyla diğer yöntem, amaç ve usullerle gerçekleştirilen kişisel veri işleme süreçlerine dair bilgi edinebilirler. Üyelik işlemlerinin tamamlanması halinde işbu Çerez Politikası, Kidy Love Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Hakkında Aydınlatma Bildirimi ile birlikte yürürlüğe girecektir.

2. Ehliyet
Tam ehliyetli olmayan kişiler işbu Çerez Politikası’nın tarafı olamazlar.

Çerezler vasıtasıyla hangi kişisel verileriniz işlenmektedir?
Kidy Love gerçekleştirdiğiniz ziyaretlerde IP (İnternet Protokol) Adresi, konum bilgisi, Kidy Love önce ve sonra ziyaret ettiğiniz web sayfaları, Kidy Love yer alan reklamlara yönelik tepkiniz (ilgili reklama yönelmek veya reddetmek gibi) ve ilgilendiğiniz ve tercih ettiğiniz ürünler hakkında kişisel verileriniz işlenebilmektedir.

Yukarıda belirtildiği üzere, üyelik işlemlerini tamamlamanız halinde Aydınlatma Bildirimi’nde belirtilen kişisel verileriniz de bu Aydınlatma Bildirimi’nde belirtilen kapsam ve koşullarda işlenecektir.

Çerezler hangi yöntem ve hukuki sebeplerle kullanılmaktadır?
Kişisel verileriniz:

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak;
 • Doğru ve güncel tutularak;
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için;
 • İşlendikleri amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmekte ve
 • İlgili mevzuatta öngörülen süre veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmektedir.

İşbu Çerez Politikasında belirtilen internet çerezleri vasıtasıyla üye ve/veya ziyaretçinin elektronik ortamda yukarıda belirtilen kişisel verileri işlenebilecektir. Bu anlamda, ilgili üye ve/veya ziyaretçinin kullanmakta olduğu cihaz / donanım / uygulamaların teknolojilerinden bağımsız olarak internet çerezleri uygulanabilecektir.

Kullanılan Çerez:Ne işe yarar?Cihazınızda ne kadar süreyle tutulur?Çerez Detayları
PERFORMANS
Analiz / İzlemeKidy Love ve diğer web sitelerinde nerelerde gezdiğiniz ve neler yaptığınız hakkında isimsiz toplu veriler sağlar.Kalıcı, oturum ve üçüncü partiGoogle Analytics
İŞLEVSELLİK
Sosyal Medya / paylaşımYorumları, oyları, sayfaları, yer imlerini paylaşmanızı sağlar ve sosyal ağlar ile sosyal araçlara daha kolay erişim sunmaya yardımcı olur.Üçüncü PartiAdd This, Facebook
Twitter, YouTube, LinkedIn
HEDEFLEME / REKLAM
Siteler arası izlemeZiyaretçiler hakkında, Kidy Love web sitesinden önce ve sonra ziyaret edilen siteler gibi isimsiz bilgiler sağlar.
DİĞER
DiğerKidy Love web sitelerindeki çeşitli işlevleri destekler.Kalıcı, oturum ve üçüncü partiGoogle Maps

Çerezler hangi amaçlarla kullanılmaktadır?
Çerezler aşağıdaki amaçlarla kullanılabilmektedir:

 • Kimlik doğrulama:Kidy Love üyelik işlemlerini tamamlamanız halinde üyelik hesabınıza erişiminizde kimliğinizi doğrulamak;
 • Hizmetlerinizi kişiselleştirme: Kidy Love tecrübenizi kişiselleştirmek ve size özel ürün ve hizmetleri dikkatinize getirmek;
 • Reklamları kişiselleştirme: Kidy Love tecrübenizi kişiselleştirmenin bir boyutu olarak tercih edebileceğiniz konularda reklamlar sunmak;
 • Kidy Love performans tespiti: Kidy Love farklı donanım ve konumlardaki performansının ölçülmesi, hangi donanım ve konumlarda ne kadar ziyaretçi bulunduğunun araştırılması ve bu surette ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi.

Kidy Love ziyaretiniz sırasında internet çerezlerinin uygulanmasını tercih etmiyorsanız, Kidy Love ziyaret ettiğinizde karşınıza çıkan anlık onay talebini reddedebilirsiniz veya ilgili cihazınızın internet ayarlarından çerezleri engelleyebilirsiniz. Ancak internet çerezlerini engellemeniz halinde Kidy Love bazı özelliklerinden yararlanamayabileceğinizi hatırlatırız.

İnternet çerezleri vasıtasıyla edinilen kişisel verileriniz yurtiçi veya yurtdışında aktarıma konu olacak mı?
Kişisel verileriniz sizlerin açık rızası olmadan yurtdışında herhangi bir üçüncü kişiye aktarılmamaktadır.

İnternet çerezleri vasıtasıyla edinilen kişisel verileriniz ne kadar süre işlenecek?
Kidy Love ile aranızdaki ticari/sözleşmesel ilişki ve/veya ilişkiye uygulanabilecek kanuni zamanaşımları ve/veya ilgili yasal mevzuat kapsamında öngörülen veri işleme/muhafaza süreleri ve/veya kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren amaçlar sona erene dek yasal ilke ve kurallara uygun olarak kişisel verileriniz işlenebilecektir. Bu süreler sonunda ve/veya sizin talebiniz üzerine yasal koşullara uygun olarak kişisel verilerinizi sileceğiz veya yok edeceğiz veya anonimleştireceğiz.

KVKK Kapsamında haklarınız neler? 
KVKK ve yürürlükteki ilgili mevzuat çerçevesinde:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurtiçinde veya yurtdışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • v. ve vi. maddeleri kapsamında yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. Bu haklarınızı kullanmaya yönelik talebinizi yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ayrı bir yöntem belirlenmesi halinde bu yönteme uygun olarak iletebilirsiniz.

Haklarım doğrultusunda Kidy Love nasıl başvurabilirim? 
Yukarıda belirtilen KVKK kapsamındaki haklarınızı kullanmaya yönelik talebinizi aşağıdaki yöntemlerden herhangi biri ile Kidy Love iletebilirsiniz:

 • Yazılı ve ıslak imzalı olarak elden veya posta ile Altunizade Mh. Okul Çıkmazı Sk. No: 5 / 1 Üsküdar, İstanbul adresine ileterek; veya
 • KVKK’da belirtilen diğer yöntemler vasıtasıyla iletebilirsiniz.

YÜRÜRLÜK
İşbu Çerez Politikası www.kidylove.com’da yayınlanması itibariyle yürürlüğe girer. Kidy Love , üye ve/veya ziyaretçilerin Çerez Politikası’na ilişkin izin beyanlarını aldıktan sonra kişisel verilerini işlemeye başlamaktadır.

GÜNCELLEME
Kidy Love uygulamasında yer alan işbu Çerez Politikası siz üyelerimiz ve/veya ziyaretçilerimizin yasal hakları saklı olmak üzere Kidy Love tarafından gerekmesi halinde her zaman güncellenebilir.